“ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน” เปิดบ้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

“ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน” เปิดบ้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดงานมีรูปแบบ Walk Rally ให้นักเรียนได้ร่วมฐานกิจกรรม 9 ฐาน ที่นำกิจกรรมการเรียนรู้และภาพความสำเร็จของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ และโครงการ English Program มาจัดนิทรรศการตามพื้นที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนให้นักเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งจะนำไปสู’การพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพต่อไป
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิชาการเปิดบ้านขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2566 “KKW Academic Open House 2023” โดยมี ดร.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับ ในงานมีแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากอาทิ ดร.ศักดา ชัยภัยผอ.สพม.ขอนแก่น, นายสุนทร ชูรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,พล.ท.ดร. สมชาติ แน่นอุดร ประธานมูลนิธิขอนแก่นวิทยายน ตลอดจน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานศิษย์เก่า คณะครู ศิษย์เก่า และ นักเรียนร่วมงานอย่างคับคั่ง


ภายในงานท่านประธานได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนในกิจกรรมต่างๆทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน และเพื่อบ่มเพาะนักเรียนที่มีศักยภาพ เป็นคนดี เก่ง มีความสุขกับการพัฒนาการเรียนรู้ของตน และมีจิตอาสาด้วย การจัดงานมีรูปแบบ Walk Rally ให้นักเรียนได้ร่วมฐานกิจกรรม 9 ฐานที่นำกิจกรรมการเรียนรู้และภาพความสำเร็จของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ และโครงการ English Program มาจัดนิทรรศการตามพื้นที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนให้นักเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งจะนำไปสู’การพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพต่อไป
ด้าน ดร.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า การจัดงานมีรูปแบบ Walk Rally ให้นักเรียนได้ร่วมฐานกิจกรรม 9 ฐานที่นำกิจกรรมการเรียนรู้และภาพความสำเร็จของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ และโครงการ English Program มาจัดนิทรรศการตามพื้นที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนให้นักเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งจะนำไปสู’การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขอนแก่นวิทยายน
ดร.ศักดาเดช กล่าวด้วยว่าในการนี้ยังได้นำเสนอผลงานชิ้นโบว์แดงของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2566 ที่กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับรางวัล The best deployment award ของ CANSAT-ROCKET Thailand 2023 โดยทีม“PeemPenDaiKaePuen”(อ่านว่า ภีมเป็นได้แค่เพื่อน) และผลงานจากกล่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย สังคมศึกษา ต่างประเทศ สุขศึกษา”


ดร.ศักดาเดช กล่าวอีกว่าทั้งนี้ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับชาติ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณโรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย น.ส.วรัตถยา สิมมา เดิม ม.6/2 ปัจจุบัน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายเจษฎากร กองทรายมูล ม.6/2 , นายรพีพงษ์ คำอ้น ม.6/2 , น.ส.พิมพ์นารา กิตติโพวานนท์ ม.6/2 และน.ส.พัฑฒิดา สมานุหัตถ์ ม.5/2 โดยมีครูที่ปรึกษาจำนวน 4 ท่าน คือ คุณครูชุมพร อินทรจักรพงษ์ , คุณครูศิวะ ปินะสา ,คุณครูภัทรวดี นามวงษ์ และคุณครูอารียา วัฒนวิมลภิญโญ
“สำหรับกิจกรรมเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ทุกเครือข่ายทั่วประเทศจัดแข่งทีมละ 5 คน หาผู้ชนะลำดับที่ 1-3 ในระดับภูมิภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ซึ่งในการแข่งขันระดับประเทศมีจำนวนทีมแข่ง 33 ทีม เป็นโรงเรียนในเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.).เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น