อำเภอหนองเรือ พร้อมสู้ปรากฏการณ์ “เอลนีโญ”

อำเภอหนองเรือ พร้อมสู้ปรากฏการณ์ “เอลนีโญ”

นายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือ ร่วมกับ นายนิมิต ศรีหลง ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดขอนแก่นและอำเภอ หนองเรือ ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.หนองเรือ บ้านเหล่าคำเจริญ ม.11 ต.หนองเรือ ตรวจสอบจุดและวางแผนก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ จุดที่ 3 กั้นลำน้ำเชิน(เชินหลง) บ้านเหล่าคำเจริญ ม.11 ต.หนองเรือ ซึ่งเป็นคันดินเดิมที่ขาดจากน้ำกัดเซาะของน้ำ ขนาดสันฝายกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3 เมตร โดยเริ่มดำเนินการในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ใช้เวลาก่อสร้าง ประมาณ 5 วัน

หากแล้วเสร็จจะสามารถดันน้ำได้ไกล 1 กิโลเมตร ปริมาตรกักเก็บ ประมาณ 100,000 ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 170 ครัวเรือน / 525 คน พื้นที่ทางเกษตรที่สามารถใช้งานได้และได้รับประโยชน์ จำนวน 850 ไร่ / 100 ครัวเรือน ได้รับงบประมาณสนับสนุน 30,000 บาท จาก บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด และ ปูนซีเมนต์แบบปอร์ตแลนด์ จาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) สาขาหนองเรือ และ ทาง อบต.หนองเรือ ร่วมกับ นายสุระชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ทำการผันน้ำจากลำน้ำเชิญ ที่มีระดับน้ำสูงกว่าเข้าสู่ฝายศิริ ซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่ เนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ ตั้งอยู่ริมอ่างอุบลรัตน์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้พี่น้องเกษตรกรในตำบลบ้านผือได้ใช้อย่างเพียงพอ เป็นการเตรียมพร้อมต่อสู้กับปรากฏการณ์ “เอลนีโญ”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น