อำเฃอเขาสวนกวาง เร่งสร้างฝายแกนซีเมนต์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

อำเฃอเขาสวนกวาง เร่งสร้างฝายแกนซีเมนต์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้พี่น้องเกษตรกรในตำบล เป็นการเตรียมพร้อมต่อสู้กับปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” ปัญหาภันแล้งและฝนทิ้งช่วง หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ ตำบลนางิ้ว,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.เขาสวนกวาง ที่ 5 พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลนางิ้ว ร่วมกิจกรรมจัดทำฝายแกนซีเมนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย และฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูฝน (ปรากฎการณ์เอลนีโญ) และเพื่อรองรับปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ในการนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการสินภูฮ่อม ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำฝายในครั้งนี้ฯ จำนวน 50,000 บาท ณ บริเวณลำห้วยเสือเต้น บ้านนางิ้ว-นาโพธิ์ หมู่ 1 และ หมู่ 7 ตำบลนางิ้ว

หลังจากนั้นได้ตรวจสอบจุดและวางแผนก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ โดยเริ่มดำเนินการทันที ซึ่งใช้เวลาก่อสร้าง ไม่นาน หากแล้วเสร็จจะสามารถมีน้ำได้กักเก็บ   ประชาชนได้รับประโยชน์ ตลอดจน พื้นที่ทางเกษตรที่สามารถใช้งานได้และได้รับประโยชน์ จำนวนมาก และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้พี่น้องเกษตรกรในตำบลบ้านผือได้ใช้อย่างเพียงพอ ตามดำริของ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯขอนแก่น เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เป็นการเตรียมพร้อมต่อสู้กับปรากฏการณ์ “เอลนีโญ”.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น