“มข.” ยันชัด!จับมือครั้งยิ่งใหญ่ หนุน ทีมวอลเลย์บอลหญิง ภายใต้ชื่อ”KKU ขอนแก่นสตาร์วีซี”

“มข.” ยันชัด!จับมือครั้งยิ่งใหญ่ หนุน ทีมวอลเลย์บอลหญิง ภายใต้ชื่อ”KKU ขอนแก่นสตาร์วีซี”

จับมือครั้งยิ่งใหญ่ ในการสร้าง และพัฒนาคน พัฒนาระบบ พัฒนากีฬาวอลเลย์บอล พัฒนาจังหวัดขอนแก่น พัฒนาสังคม และประเทศชาติร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี เป็นการสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนและรับใช้สังคม ประเทศชาติ ผ่านกีฬาวอลเลย์บอล ให้ก้าวไปพร้อม ๆ กัน จากระดับมือสมัครเล่น ไปสู่ระดับอาชีพ ทั้งในประเทศ และนานาชาติ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น    เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี (ภายใต้บริษัท ขอนแก่นสตาร์วอลเลย์บอลคลับ จำกัด)  โดยมี รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข.,นายปานชัย บวรรัตนปาน ประธานสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่น สตาร์วีซี ภายใต้บริษัท ขอนแก่นสตาร์วอลเลย์บอลคลับ จำกัด (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น),รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.(ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ KKU วอลเลย์บอล อะคาเดมี),ผศ.ดร.บัณฑิตสวรรยาวิสุทธิ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือ และการตลาดโครงการ KKU วอลเลย์บอล อะคาเดมี,นายโชคชัย คุณวาสี รองประธานสโมสรวอลเลย์บอล ขอนแก่นสตาร์ วีซี ,ผศ.ดร.กลมเกลียว  มาเวียง  ผู้อำนวยการสโมสรวอลเลย์บอล ขอนแก่นสตาร์ วีซี และ นายอภิรัฐ  งามมีฤทธิ์ ผู้ฝึกสอนสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซี ร่วมลงนาม ตลอดจนมี ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ,ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น,นายกิตติภพ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา พร้อมด้วย อาจารย์ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิงทั้ง 2 ทีม ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างล้นหลาม


รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวต้อนรับว่าพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี ในวันนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่จะผลักดันและขับเคลื่อนให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย พิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการฯ ในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมกัน สนับสนุน ส่งเสริม พึ่งพาอาศัย โดยมีเป้าหมาย ภายใต้ปณิธานที่มุ่งมั่น เชื่อมโยงใยสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีในการผลึกพลังของ 2 องค์กรชั้นนำของจังหวัดขอนแก่น เพื่อจับมือกันในการพัฒนาระบบของกีฬาวอลเลย์บอล ให้เกิดการเติมเต็มและสมบูรณ์ตลอดทั้งระบบในการสร้างและพัฒนาคน พัฒนากีฬา พัฒนาสโมสร พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น จนไปถึงการสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนและรับใช้สังคม ประเทศชาติ ผ่านกีฬาวอลเลย์บอล ให้ก้าวไปพร้อม ๆ กัน จากระดับมือสมัครเล่น ไปสู่ระดับอาชีพ ทั้งในประเทศ และนานาชาติ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะอยู่ในวัยที่จะเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการนักกีฬาช้างเผือกขึ้นมาซึ่งก็ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการเป็นที่เรียบร้อยว่าสามารถรับได้ปีละ 20 คน จาก 4 คณะ นั้นคือคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งจะเรียน เอกพละ หรือเรียน คณะศึกษาศาสตร์ เอกทั่วไปก็ได้ ,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น
รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่า ความสำเร็จในวันนี้ เกิดจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการดำเนินการ KKU Volleyball Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นตัวกลางหลักในการประสานให้ก่อเกิดการพัฒนาร่วมกับสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี ภายใต้บริษัท ขอนแก่นสตาร์วอลเลย์บอลคลับ จำกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการด้วยดีเสมอมา และหวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีเช่นเคยอย่างต่อเนื่องต่อไป โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีส่วนในการสนับสนุนเคียงข้างกันมาตลอดในฐานะเป็นแหล่งให้บริการทางด้านที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ในวันนี้ รวมถึง การสนับสนุนร่วมมือจาก โรงเรียน โค้ช นักกีฬาที่เป็นต้นน้ำของบุคลากรทางกีฬาที่สำคัญของระบบการพัฒนาในครั้งนี้ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และคณะทำงานทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน ดังที่กล่าวในข้างต้นนั้น ท้ายสุดที่อยากกล่าวถึง คือ โครงการทั้งหมดนั้นริเริ่มจากท่านดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านในการหาสปอนเซอร์ให้ด้วยด้วย ซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นงบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะเข้ามาสนับสนุน อีกทั้งสื่อมวลชน ที่จะช่วยประกาศและสื่อสารให้ประชนในวงกว้างรับรู้ การเคลื่อนไหวและการจับมือครั้งยิ่งใหญ่ ในการสร้าง และพัฒนาคน พัฒนาระบบ พัฒนากีฬาวอลเลย์บอล พัฒนาจังหวัดขอนแก่น พัฒนาสังคม และประเทศชาติร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี


ด้าน นายปานชัย บวรรัตนปาน ประธานสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่น สตาร์วีซี ภายใต้บริษัท ขอนแก่นสตาร์วอลเลย์บอลคลับ จำกัด กล่าวว่า วันนี้รู้ปลื้มใจและปีติที่การเดินทางของ “สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี” ได้มาร่วมบรรจบกับ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หลังศึกษาข้อมูลพบว่าภาคอีสานมีเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัวและสังคมจนกลายเป็นกลุ่มเปราะบาง และต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างต้นกล้าที่แข็งแกร่ง และเมื่อยื่นมือเข้าช่วยเหลือเยาวชนเหล่านั้นก็ประสบความสำเร็จและเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ‘วอลเลย์บอล’ เป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะให้เยาวชนเหล่านั้นได้แสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ วันนี้จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมผนึกกำลังในการเปิดพื้นที่และสนับสนุนกีฬาดี ๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชื่อดังต่อไป
รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข.กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการ KKU Volleyball Academy ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลของเยาวชนหญิงให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น  เพื่อให้เกิดการส่งเสริมด้วยหลักต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้เกิดความสมบูรณ์ และยั่งยืนให้กับระบบการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อสามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในเรื่องของการพัฒนาคน พัฒนากีฬา พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาประเทศชาติ ได้อย่างยั่งยืนนั้น ทางคณะกรรมการดำเนินการ KKU Volleyball Academy จึงได้เล็งเห็นว่าการจะขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องต่างส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือซึ่งกันและกัน สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี เป็นสโมสรฯ ชั้นนำในแนวหน้าของกีฬาวอลเลย์บอลระดับมืออาชีพของประเทศไทย และสร้างเกียรติประวัติและผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยอมรับในการแข่งขันระดับรายการวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก  สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่นมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับด้วยปณิธานของทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซี มีความมุ่งมั่นในทิศทางเดียวกัน เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งเกิดกำลังในการส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดด้วยปณิธานร่วมกันในการสร้างคน สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดขอนแก่น และสร้างนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงด้านกีฬาวอลเลย์บอลของนักกีฬาให้สูงขึ้นและสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลระดับอาชีพ ที่จะมุ่งมั่นด้วยปณิธานอันแรงกล้า เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป


ส่วน รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ KKU Volleyball Academy  กล่าวสรุปสำหรับการลงนามความร่วมมือในวันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยKKU วอลเลย์บอล อะคาเดมี่ กับ สโมสรขอนแก่นสตาร์วีซี เราจะร่วมมือกัน ส่วนการร่วมมือกันในวันนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนชื่อสโมสร ของขอนแก่นสตาร์วีซี เป็น KKU ขอนแก่น สตาร์วีซี จะมี KKU ไปอยู่ในชื่อด้วย รวมทั้งมีการออกแบบโลโก้ใหม่ ส่วนชื่อและโลโก้ใหม่ก็ได้มีความเห็นชอบร่วมกัน หลังจากนี้ก็จะได้ร่วมกันอย่างแข็งขัน ในการที่จะพัฒนาสโมสร รวมทั้งจะเตรียมทีมโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์ฝึกอะคาเดมี่ เพื่อสร้างนักกีฬาให้มีความเข้มแข็ง และให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ สโมสรและเล่นในระดับอาชีพต่อไป และคงต้องร่วมมือกันในหลายๆด้านทั้งการสนับสนุน  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามีสถานที่ มีสนาม นักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีนักกายภาพบำบัด และมีบุคลากรที่ผู้เชี่ยวชาญพื้นฐานในเรื่องของการกีฬา มาสนับสนุนและรวมไปถึง เรามีสิ่งสนับสนุนอื่นๆ ค่อนข้างจะครบครัน ที่พักนักีฬาเรามี ยานพาหะเรามี เพราะเรื่องการกินแล้วก็มีความพร้อม ก็คิดว่าวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทีม วอลเลย์บอลตั้งแต่เด็กๆเยาวชนจนถึงทีมเป็นสโมสรอาชีพนั้น ได้ครอบคลุมทุกขั้นตอน แต่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ สโมสรและนักกีฬา ของจังหวัดขอนแก่นและมีภาคอีสาน และน่าจะส่งผลดี ในระดับชาติต่อๆไป
นายโชคชัย คุณวาสี รองประธานสโมสรวอลเลย์บอล ขอนแก่นสตาร์ วีซี กล่าวว่าแต่ก่อนงานที่เราทำเป็นงานที่ทำยังไม่เสร็จ หรือเป็นจิ๊กซอว์ที่ยังต่อไม่เสร็จ และวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทางมหาลัยขอนแก่น จากแผนมหาวิทยาลัยสนับสนุน U16 – U18 ก็ดี ตัวนี้เป็นจิ๊กซอว์ เป็นการนำทีมของเรามีแนวทางในการทำได้ง่ายขึ้น เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆได้มีโอกาสที่จะได้เข้ามาทั้งด้านการศึกษา และทางอาชีพ ในตรงนี้ซึ่งจะเรียกว่าเป็นทางช้างเผือก ที่จะเพิ่มโอกาสมากขึ้น อันดับแรก เป็นโอกาสสำหรับเด็กด้วยที่มีโอกาส มีความรู้มีปริญญาติดตัวหลังจากที่เขาทิ้งไว้ที่ไม่สามารถเล่นกีฬาได้ ความรู้ที่จะไปต่อยอดในการที่จะให้เขาไปทำงานด้านอื่นๆ ส่วนที่เหลือก็เอาเวลาไปบ่มเพาะ จากลีกต่างๆหรือจะคัดจากอีกระดับขึ้นมาก็ได้ หรือโอกาสมีช้อยที่จะเลือกเด็กเข้ามาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโควต้า 20 คน ก็ยังถือว่าเยอะมากในแต่ละปีหมายความว่าทุกคน จะมาอยู่ในสายอาชีพทั้งหมด ไม่ได้ แต่ถ้าเก่งหมดเชื่อว่าเราสามารถสร้างชื่อและส่งต่อไปยังสโมสรอื่นได้ด้วย ก็จะเป็นโอกาสของเขาอีก
นายโชคชัย กล่าวอีกว่าภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นเอง เราอยู่ในฐานะแบบพันธมิตร เราน่าจะได้เลือกก่อนนั่นก็เป็นโอกาสของเรา และเด็กที่มีโอกาสตรงนี้ ที่สามารถจะมีสโมสรอื่นรองรับด้วย อันนี้ก็เป็นโอกาสของเด็กด้วยและตัวการแข่งขันนี้ถ้าเราได้ช้างเผือกมาเยอะๆในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย เมื่อช้างเผือกเรามีเยอะและจะคัดช้างเผือกที่เด่นจริงๆเป็นทีมชาติ หมายถึงโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงประเทศชาติเรามีเยอะ จะทำให้ มาร์เก็ตติ้ง ของวอลเลย์บอลหญิงเราจะยิ่งมากขึ้นยิ่งกว่านั้นจะทำให้ดึงดูดผู้คนมีความสนใจ อยากเข้ามาดูวอลเลย์บอลมากขึ้น ส่วนปัญหาและอุปสรรคมีแน่นอน แต่นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีกำลังใจและมีโอกาสที่ดีคิดว่า 17 ปี ที่ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทำทีมนี้มา เชื่อว่าทีมวอลเลย์บอล ขอนแก่นสตาร์ วีซี จะมอบสิ่งที่จะตอบแทนโค้ช หรือที่จะสร้างชื่อเสียงที่ดีให้จังหวัดขอนแก่นได้ ในอนาคต
สุดท้าย นายอภิรัฐ  งามมีฤทธิ์ (โค้ชโทนี่)ผู้ฝึกสอนสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซี กล่าวว่า ตนเป็นผู้ฝึกซ้อมทีมวอลเลย์บอล ขอนแก่นสตาร์ วีซี และล่าสุดเป็นครูผู้สอนชุด U19 ไปแข่งที่ประเทศโครเอเชีย และประเทศอิตาลีมา ส่วนผลงานที่ได้มาคืออันดับ 6 ของโลกโดยวันสุดท้ายเราไปแพ้โครเอเชีย 3 – 0 ก็เลยเสียโอกาสไปนิดนึง แต่ว่าเป็นพอได้คุยกับนักกีฬาคือเราตั้งใจว่าเราจะเข้าสู่ทีมให้ได้อันดับแเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น