เปิดแล้ว งานแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไหมย้อมครั่งและแฟชั่นโชว์”

เปิดแล้ว งานแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไหมย้อมครั่งและแฟชั่นโชว์”

30 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. ที่.ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 (ฝั่งลิฟท์แก้ว) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “แสดงผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไหมย้อมครั่งและแฟชั่นโชว์”

การจัดงานในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน สร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผ้าไหมย้อมครั่งไปสู่เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ โดยมีการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไหมย้อมครั่งและแสดงแฟชั่นโชว์ใน. แสดง ผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไหมย้อมครั่งและแสดงแฟชั่นโชว์ ที่มีอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่น และร่วมอนุรักษ์ ต่อยอดภูมิปัญญา และรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าไหมหมี่ย้อมครั้งของจังหวัดขอนแก่นให้รู้จักอย่างแพร่หลาย กำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง วันที่ 3 กันบายน 2566 ณ.ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ภายในงานได้จัดนิทรรศการและสาธิตกระบวนการผลิตหม่อนไหม การผลิตผ้าไหมย้อมครั้ง จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การย้อมไหมด้วยครั้ง การทอผ้าไหม และการเพาะเลี้ยงครั่ง และนิทรรศการสรุป ผลการดำเนินโครงการ จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ การฝึกอบรมการย้อมครั่ง ออกแบบและตัดเย็บผ้าไหมย้อมครั่ง และการประกวดผ้าไหมย้อมครั้ง รวมทั้งกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 20 ร้านค้า แสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมย้อมครั่ง การเดินแบบด้วยเครื่องแต่งกายชุดผ้าไหมจากหน่วยงานต่างๆ สาธิตการทำสิ่งประดิษฐ์จากรังไหมย้อมครั่ง สาธิตการตกแต่งกระเป๋าผ้าด้วยเส้นไหมย้อมครั่ง และการแข่งขัน ทำอาหารจากดักแด้ไหม…เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น