“กองทุนฟื้นฟู.ขอนแก่น” ลงพื้นที่ติดตาม เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ขอขึ้นทะเบียนหนี้ฯ

"กองทุนฟื้นฟู.ขอนแก่น" ลงพื้นที่ติดตาม เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ขอขึ้นทะเบียนหนี้ฯ คณะอนุกรรมการฯจังหวัดขอนแก่น ...