นายกฯ บ้านทุ่ม รุกแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน

นายกฯ บ้านทุ่ม รุกแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม ปี 2567 กับผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น...