รองนายกฯ มอบเช็คและโฉนดที่ดินให้เกษตรกร

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่โรงแรม ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล.อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์. รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เป็นประธานการมอบเช็คโครงการฟื้นฟูฯ...