15 เครือข่ายภาคประชาชนขอนแก่น ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ รมว.สธ. ยุติกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 2545

15 เครือข่ายภาคประชาชนขอนแก่น ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ รมว.สธ. ยุติกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 2545

15 เครือข่ายภาคประชาชนขอนแก่น ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ รมว.สธ. ยุติกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ  2545 วันที่  19 พฤษภาคม 2560   ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 15 เครือข่ายประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เช่น...