คณะกรรมการฯลลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

คณะกรรมการฯลลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

21 เม.ย. 2560- นายปราโมทย์ เอี่ยมศิริ ประธานภาคราชการประจำกระทรวงพลังงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ค.ต.ป.พน.) และคณะกรรมการ...