เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ภาคอีสานตอนบน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่โรงแรมเดอะคอนวีเนียน จังหวัดขอนแก่น นายศิรินทร์   สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.)...