สำนักนายกฯ จัดอบรม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ให้ อปท ภาคอีสาน

จันทร์ที่ 18 ธันวาคม  2560  โรงแรมพูลแมน  ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอนแก่น  นายสมพาศ  นิลพันธ์  รองปลัด  สำนักนายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ...