สทนช.รุกบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ภาคอีสาน มุ่งแก้วิกฤติน้ำอีสานอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมพูลแมน  ขอนแก่น  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช)ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เดินหน้าศึกษาทบทวนผลบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...