ผู้ว่าฯ ขอนแก่นวางพวงมาลาถวายสักการะฯ เนื่องในวันรพี

วันนี้ เวลา 07.00 น. 7 สิงหาคม 2561  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ...

ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น หลังใหม่ เปิดบริการประชาชนแล้ว

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายสุชัย    บุตรสาระ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานการเปิดที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่     นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ ...