อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน...