นายอำเภอเขาสวนกวาง ลงพื้นที่พบครอบครัวแรงงานไทยที่อิสราเอล ที่ได้รับบาดเจ็บ

นายอำเภอเขาสวนกวาง ลงพื้นที่พบครอบครัวแรงงานไทยที่อิสราเอล ที่ได้รับบาดเจ็บ 9 ตุลาคม 2556 นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส...