ฟาร์ม Mr.Corn Farm เมืองขอนแก่น ต้นแบบความสำเร็จจากจุดเริ่มต้น การเกษตรแบบพึ่งตนเอง 

ฟาร์ม Mr.Corn Farm เมืองขอนแก่น ต้นแบบความสำเร็จจากจุดเริ่มต้น การเกษตรแบบพึ่งตนเอง  นายอำเภอเมืองขอนแก่น นำคณะนักศึกษาผู้ศึกษาเรียนรู้ MOI SMART Agent for CASTจังหวัดขอนแก่นของกระทรวงมหาดไทยดูงานฟาร์ม Mr.Corn Farm ใช้หลักการ "ตลาด...

ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น หลังใหม่ เปิดบริการประชาชนแล้ว

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายสุชัย    บุตรสาระ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานการเปิดที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่     นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ ...