รมว.เกษตรฯ ตรวจงานที่ขอนแก่น สั่งกรมฝนหลวงฯ เร่งปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเติมน้ำในเขื่อน

รมว.เกษตรฯ ตรวจงานที่ขอนแก่น สั่งกรมฝนหลวงฯ เร่งปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเติมน้ำในเขื่อน ให้กรมชลฯ เพิ่มศักยภาพอ่างเก็บกักน้ำบรรเทาภัยน้ำท่วม-น้ำแล้งเมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์...