อธิบดีกรมสุขภาพ เปิดประชุมวิชาการนานาชาติการป้องกันการฆ่าตัวตาย ที่ จ.ขอนแก่น

13 กรกฏาคม 2560  ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ได้เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการนานาชาติการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 2 innovation and intervention in mental model ประจำปี...