รร.บ้านทุ่ม จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมครูนวัตกรรมนักเรียน จัดการเรียนรู้เชิงรุก  

รร.บ้านทุ่ม จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมครูนวัตกรรมนักเรียน จัดการเรียนรู้เชิงรุก      ร.ร.บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต1จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน...

“อ.บ้านฝาง” เปิดกิจกรรมนิทรรศการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ

"อ.บ้านฝาง" เปิดกิจกรรมนิทรรศการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ วันนี้ 24 ต.ค.66 เวลา 09.09 น. ที่ หอประชุมอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอบ้านฝาง...