อำเภอน้ำพอง สืบสานประเพณีบุญเดือนหก

อำเภอน้ำพอง สืบสานประเพณีบุญเดือนหก วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ วัดสระทรงศิลา ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น...

อำเภอน้ำพองเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งตามปรากฎการณ์เอลนีโญ

อำเภอน้ำพองเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งตามปรากฎการณ์เอลนีโญ วันที่ 20 เมษายน 2566 นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบลำห้วยทราย ที่กำลังดำเนินการสร้างฝายกักเก็บน้ำ รูปตัว M ณ บ้านบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่...