วันที่ 22 พ.ค. ถึง 23 มิ.ย.2560 ทางแขวงการทางขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวงจะทำการปรับปรุงผิวจราจรในทางหลวงหมายเลข 230 ตอนวงแหวนเลี่ยงเมืองขอนแก่นตรงหน้าสถานี บขส.3 ขอนแก่นโดยปิดถนนเส้นหน้า บขส.3 โดยมีป้ายบอกชัดเจน

ปิดถนนเส้นหน้า บขส.3 เพื่อปรับปรุงผิวจราจรในทางหลวงหมายเลข 230

วันที่ 22 พ.ค. ถึง 23 มิ.ย.2560 ทางแขวงการทางขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวงจะทำการปรับปรุงผิวจราจรในทางหลวงหมายเลข 230 ตอนวงแหวนเลี่ยงเมืองขอนแก่นตรงหน้าสถานี บขส.3 ขอนแก่นโดยปิดถนนเส้นหน้า บขส.3 โดยมีป้ายบอกชัดเจน...