วิศวะฯ มข. สานต่อความร่วมมือ MOU บจก.ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส มุ่งพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างมั่นคง

วิศวะฯ มข. สานต่อความร่วมมือ MOU บจก.ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส มุ่งพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างมั่นคง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร มหาวิทยาบัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์...