ขอนแก่น เตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ 2567

ขอนแก่น เตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ 2567 15 มี.ค. 67 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และคณะ...