เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม”พบ ปชช.ยกทัพบริการด้านต่าง ๆ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม"พบ ปชช.ยกทัพบริการด้านต่าง ๆ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ ยกทัพบริการด้านต่าง ๆ...