NT จับมือ เอช พี พร็อพเพอร์ตี้ 2021 จำกัด บันทึกข้อตกลง การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม บริการ Single Last Mile

NT จับมือ เอช พี พร็อพเพอร์ตี้ 2021 จำกัด บันทึกข้อตกลง การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม บริการ Single Last Mile เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร ส่วนขายและบริการลูกค้า ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง...