นศ ไทย ต่างชาติ สัมผัสวิถีชาวบ้านดงลาน สีชมพู

นศ ไทย ต่างชาติ สัมผัสวิถีชาวบ้านดงลาน สีชมพู มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการ International Creative Workshop Series Ep.1 Isan Nature เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น...