“ปธ.กขป.7 “แจง!จัดทำยุทธศาสตร์การสร้างเสริมและป้องกันโรค

"ปธ.กขป.7 "แจง!จัดทำยุทธศาสตร์การสร้างเสริมและป้องกันโรค การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ครั้งที่ 2/2566เพื่อประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน...