“รังสรรค์” นั่ง ปธ.คก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.นางฟ้ากัลยาณวัตร ขอนแก่น

"รังสรรค์" นั่ง ปธ.คก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.นางฟ้ากัลยาณวัตร ขอนแก่น ได้มีบุคลากรในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียกับทางโรงเรียนกัลยาณวัตร จำนวน 1 คน...