การประกวดผ้าไหมงานเทศกาลไหม ขอนแก่น

22 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานพัฒนาชุมชน  ได้จัดประกวดผ้าไหม  ประจำปี  2560  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3   ที่จังหวัดขอนแก่นได้ยกระดับการประกวดผ้าไหมเป็นการประกวดผ้าไหมภาคอีสาน  20  จังหวัด ...