ขอนแก่นจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตลาดจอมพล  จังหวัดขอนแก่น สมาคมตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน ขอนแก่นได้จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ...