ขอนแก่น รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง นำรถกระจายเสียงลงพื้นที่ ออกประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์น้ำ และรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ในเขตพื้นที่ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563...