น่ารัก !นร.หลากหลายเชื้อชาติ ของ “ร.ร.เมทนีดลขอนแก่น” ลุยท้องนาลงแขกปลูกข้าว

น่ารัก !นร.หลากหลายเชื้อชาติ ของ “ร.ร.เมทนีดลขอนแก่น” ลุยท้องนาลงแขกปลูกข้าว "ร.ร.เมทนีดล จ.ขอนแก่น” นำ นักเรียนลุยท้องนา ลงแขกปลูกข้าวดำนา เปิดโลกเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกห้องเรียน นักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ...