“ขอนแก่น” บูรณาการ ตรวจสอบการติดฉลากและป้ายแสดงราคาสินค้า ต้อนรับปีใหม่

"ขอนแก่น" บูรณาการ ตรวจสอบการติดฉลากและป้ายแสดงราคาสินค้า ต้อนรับปีใหม่ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบการติดฉลากและป้ายแสดงราคาสินค้าของผู้ประกอบการ...