ป.ป.ช.ขอนแก่น” เตรียมเปิดคลินิกสุจริต หมอชาวบ้าน

ป.ป.ช.ขอนแก่น" เตรียมเปิดคลินิกสุจริต หมอชาวบ้าน เชิญชวน ภาคีเครือข่าย บูรณาการ เดินหน้าเข้าสู่คลินิกสุจริต เพื่อระงับยับยั้งและป้องปรามการทุจริตในการดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่...