ขอนแก่น ติวเข้มท้องถิ่น หลังประกาศใช้ผังเมืองรวม

ขอนแก่น ติวเข้มท้องถิ่น หลังประกาศใช้ผังเมืองรวม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น  นายสุวพงศ์   กิติภัทย์พิบูลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   ได้เป็นประธาน การประชุมสัมมนาการบังคับใช้และจัดทำแผนปฏิบัติการตามผังเมืองรวมขอนแก่น     ...