ขอนแก่น จัดงานปีใหม่ผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...