10 พ.ค 60 นี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงหนองหวาย หยุดส่งน้ำ

10 พ.ค 60 นี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงหนองหวาย หยุดส่งน้ำ

โครงการส่งน้ำบำรุงหนองหวายว่าได้เริ่มส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกฤดูแล้ง ปี 2559/2560 มาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ปัจจุบันต้นข้าวกำลังตั้งท้องออกรวงและปริมาณน้ำในพื้นที่เพาะปลูก...