อำเฃอเขาสวนกวาง เร่งสร้างฝายแกนซีเมนต์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

อำเฃอเขาสวนกวาง เร่งสร้างฝายแกนซีเมนต์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้พี่น้องเกษตรกรในตำบล เป็นการเตรียมพร้อมต่อสู้กับปรากฏการณ์ “เอลนีโญ”...