พาณิชย์ขอนแก่น จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs ผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ

พาณิชย์ขอนแก่น จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs ผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ

21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าการลงทุนขอนแก่น สู่ AEC ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น...