“พรรคพลัง” ประชุมใหญ่เลือก “ลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง” นั่งหัวหน้าพรรคพลัง ลั่นเดินหน้าผลักดันประกันราคาข้าวหอมมะลิ ตันละ 30,000 บาท

“พรรคพลัง” ประชุมใหญ่เลือก “ลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง” นั่งหัวหน้าพรรคพลัง ลั่นเดินหน้าผลักดันประกันราคาข้าวหอมมะลิ ตันละ 30,000 บาท การประชุมใหญ่สามัญพรรคพลัง ครั้งที่ 1/2567 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม OTOP...