สิ้น “พระครูปริยัติธรรมวงศ์” เจ้าอาวาสวัดหนองแวง เกจิชื่อดังเมืองขอนแก่น

สิ้น "พระครูปริยัติธรรมวงศ์" เจ้าอาวาสวัดหนองแวง เกจิชื่อดังเมืองขอนแก่น ละสังขารแล้ว “พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ” เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น สิริอายุ 60...