ขอนแก่น จัดบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น

พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่นเปิดงานเทศไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...