กรมทางหลวงชนบท ปฐมนิเทศโครงการ งานสำรวจออกแบบถนนสาย ต.ท่าพระ อ.เมือง – ถึงแยก อ.พระยืน ขอนแก่น

12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องภูผาม่าน ชั้น 1 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กรมทางหลวงชนบท ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ขก.1011 แยก ทล. 2 ต.ท่าพระ...

“จิ้งโกร่ง” แมลงเศรษฐกิจ ทำเงินของชาวบ้านหัน ต.พระบุ จ.ขอนแก่น

“จิ้งโกร่ง” แมลงเศรษฐกิจ ทำเงินของชาวบ้านหัน ต.พระบุ จ.ขอนแก่น ชาวบ้านหัน ต.พระบุ หันเลี้ยงจิ้งโกร่ง เป็นอาชีพเสริม ช่วงว่างเว้นจากงานเกษตรสร้างรายได้งาม หลังสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน...