“กาชาดขอนแก่น” ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้น

"กาชาดขอนแก่น" ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100ปีขึ้น 28 มกราคม 2566 นายพันเทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางราตรี เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ด้วยการร่วม...

คุณตา คุณยาย ชาวขอนแก่น อายุ 100 ปี รับของขวัญปีใหม่ 2566 จากพัฒนาสังคมฯ

คุณตา คุณยาย ชาวขอนแก่น อายุ 100 ปี รับของขวัญปีใหม่ 2566 จากพัฒนาสังคมฯ 23 ม.ค. 66 นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายชัชวาล ธีรภานุ...

ศูนย์ฯออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมอาชีวะบำบัด

ศูนย์ฯออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมอาชีวะบำบัด 16 สิงหาคม 2565 ที่ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท ขอนแก่น นายสุภวัฒน์. หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น...

พม.จัดงานการสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ยุค 4.0

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5, 6 และ 7 โดยร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ, ทีม One Home...