“ฟินิคซฯ”เปิดบ้านต้อนรับ สื่อมวลชน จ.ขอนแก่น”สัมผัสฐานการผลิตคุณภาพ นวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้าขับเคลื่อน ESG เพื่อความยั่งยืน”

"ฟินิคซฯ"เปิดบ้านต้อนรับ สื่อมวลชน จ.ขอนแก่น"สัมผัสฐานการผลิตคุณภาพ นวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้าขับเคลื่อน ESG เพื่อความยั่งยืน" บริษัทฟินิคช พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGP เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น...