ฝนตกหนัก น้ำป่า ไหลท่วมถนน สายบ้าน นาแปน - บ้านวังยาง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ฝนตกหนัก น้ำป่า ไหลท่วมถนน สายบ้าน นาแปน – บ้านวังยาง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 จังหวัดเลย ได้รับ รายงานจากอำเภอภู กระดึงว่า ตั้งแต่เมื่อคืน ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก และน้ำไหลหลาก ในพื้น ที่ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย ทำให้มีน้ำป่า ไหลท่วมถนน สายบ้าน นาแปน - บ้านวังยาง ต.ศรีฐาน...