อิ่มบุญ ถ้วนหน้า ยอดกฐิน ภูถ้ำแกลบ อ.ภูผาม่าน ขอนแก่น ให้โชค 2 ตัว

อิ่มบุญ ถ้วนหน้า ยอดกฐิน ภูถ้ำแกลบ อ.ภูผาม่าน ขอนแก่น ให้โชค 2 ตัว ยอดกฐินทอดถวายสำนักสงฆ์ ภูถ้ำแกลบ ยอดกฐินจากผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ยอด จำนวน 522,891 บาท ซึ่งตรงกับเลขท้าย 2 ตัว 91 ทำให้ถูกกัน...