“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”ส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก้จน

"มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น"ส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก้จน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ส่งมอบเทคโนโลยีนวัตกรรมแก้จนพื้นที่กาฬสินธุ์ จากเผาถ่านจากเศษวัชพืช การอัดถ่านแท่ง...

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

"มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น"ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น...