วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

วัดป่าวังน้ำเย็น  หรือ วัดพุทธวนาราม  ตั้งอยู่ที่บ้านวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พื้นที่กว่า 30 ไร่ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้องเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2555 สังกัดสงฆ์มหานิกาย  ปัจจุบัน พระอาจารย์สุริยันต์...

ตักศิลานคร เตรียมจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ

"ตักศิลานคร" เตรียมจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ นำเสนอเทคโนโลยีความก้าวหน้าของนวัตกรรม โชว์ศักยภาพของจังหวัดเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ก.ค.60...