วัดธาตุหนองแวงฯ ไถ่ชีวิต โคกระบือ มอบให้เกษตรกรมหาสารคาม. นำไปเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้

วัดธาตุหนองแวงฯ ไถ่ชีวิต โคกระบือ มอบให้เกษตรกรมหาสารคาม. นำไปเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ 27 พ.ค. 66 ที่บริเวณหน้าพระมหาธาตุแก่นนคร ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พระครูปริยัติธรรมวงศ์...

วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

วัดป่าวังน้ำเย็น  หรือ วัดพุทธวนาราม  ตั้งอยู่ที่บ้านวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พื้นที่กว่า 30 ไร่ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้องเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2555 สังกัดสงฆ์มหานิกาย  ปัจจุบัน พระอาจารย์สุริยันต์...

ตักศิลานคร เตรียมจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ

"ตักศิลานคร" เตรียมจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ นำเสนอเทคโนโลยีความก้าวหน้าของนวัตกรรม โชว์ศักยภาพของจังหวัดเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ก.ค.60...